Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów?

Im państwo więcej wie o osobach fizycznych działających w spółkach, tym większa szansa na przeciwdziałanie patologii. Między innymi w tym celu powstał Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dzięki niemu unika się prania pieniędzy czy rozwijania się terroryzmu na terenie kraju. Jak właściwie działa CRBR i jest on zgodny z aktualną podstawą prawną? 

Jak działa Centralny Rejestr Beneficjentów? 

W wielu spółkach zagranicznych istnieją bardzo skomplikowane struktury korporacyjne, z których ciężko uzyskać jakieś dane. Wskutek tego bardzo łatwo ukryć się niektórym przestępcom, którzy mogą swobodnie działać w ukryciu. Dzięki Centralnemu Rejestrowi Beneficjentów wszystko ma charakter publiczny. Każdy może uzyskać informacje, które udzielane są w pełni nieodpłatnie. Kontrola informacji wpływa na bezpieczeństwo obywateli, którzy mają znacznie większe zaufanie do osób z rynku finansowego i tych, którzy zarządzają gospodarką. 

Beneficjentem rzeczywistym nazywa się osobę, która pośrednio lub bezpośrednio sprawuje kontrolę nad spółką. Może ona wynikać z naprawdę wielu czynników. Między innymi z posiadania akcji lub udziałów w firmie. 

Jakie dane zawiera CRBR i czy jest to zgodne z prawem? 

Centralny Rejestr ma dostęp do danych, które dotyczą różnego rodzaju beneficjentów. Mogą być oni jawni, komandytowi lub komandytowo-akcyjni. Rejestr dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub tak zwanych „prostych” spółek akcyjnych. 

CRBR działa zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Jest on realizowany na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Miała ona na celu zmniejszaniu się wpływów terroryzmu, a także przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Jest ona zatem w pełni zgodna z obowiązującym prawem. Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie do zbierania informacji na temat beneficjentów. Rejestr umożliwia również przesyłanie tych danych organom analityki państwowej. Dzięki temu znacznie ograniczało się swobody osób, które wykorzystywały luki we wcześniejszym systemie. 

Comments are closed.