Współwłasność a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest corocznym obowiązkiem nakładanym na kilka kategorii osób. Co ciekawe, dotyczy nie tylko właścicieli, ale również użytkowników wieczystych lub tzw. posiadaczy samoistnych (czyli osób, które de facto nie są właścicielami nieruchomości, jednak użytkują ją jak właściciel). Wiele osób zastanawia się jednak, jak wygląda opodatkowanie w przypadku współwłasności.

Współwłasność nieruchomości – co oznacza?

Zdarza się, że budynek ma więcej niż jednego właściciela. Sytuacja taka może mieć miejsce w kilku przypadkach. Pierwszy z nich to wspólne nabycie nieruchomości, która nie wchodzi w skład majątku małżeństwa. Lokal może zostać współwłasnością osób o różnym stopniu pokrewieństwa, a także niebędących członkami jednej rodziny.

Dodatkowo, ze współwłasnością nieruchomości mamy do czynienia, gdy dojdzie do dziedziczenia. W takiej sytuacji, majątek zmarłego jest dzielony w odpowiednich częściach pomiędzy jego spadkobierców i to oni stają się współwłaścicielami. Można doprowadzić do zniesienia takiego stanu rzeczy poprzez darowiznę lub sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Podatek od nieruchomości przy współwłasności – ile wynosi?

W przypadku gdy budynek ma więcej niż jednego właściciela, obowiązuje za niego standardowa stawka podatkowa dla danej gminy. Nie ma tutaj miejsca podwójne (lub kilkukrotne, w zależności od ilości współwłaścicieli) naliczenie podatku.

Kwestia ta może jednak budzić pewne wątpliwości, gdyż co do zasady każdy z współwłaścicieli powinien otrzymać odrębną decyzję podatkową. W każdej z nich będzie określona taka sama kwota i osoby, które nie miały do tej pory do czynienia z opłacaniem podatków za budynek pozostający we współwłasności bywają przez ten fakt nieco zmieszane.

Kto powinien uiścić należność?

Jest to zobowiązanie solidarne, za które odpowiedzialność ponoszą wszyscy współwłaściciele. To do nich należy porozumienie się w kwestii tego, w jaki sposób podatek zostanie opłacony. Współwłaściciele pozostający jednocześnie we wspólnym gospodarstwie domowym mogą na przykład zdecydować się na jednorazowe uiszczenie należności ze wspólnych środków. Nie będzie jednak nic nieprawidłowego również w rozdzieleniu opodatkowania pomiędzy współwłaścicieli. W takiej sytuacji, każdy z nich może wnieść należność za siebie, w wybranej formie. Jednak co istotne, gdy dojdzie do takiego podziału i jeden ze współwłaścicieli zapłaci, a drugi nie – organy podatkowe wciąż mogą domagać się uiszczenia reszty kwoty od osoby, która już wniosła część podatku.

Czytaj na www.pwc.pl

Comments are closed.