Czy audyt finansowy to dobry pomysł?

Coraz więcej organizacji, którym zależy na ciągłym doskonaleniu i rozwoju, decyduje się na przeprowadzenie audytu. Niestety nadal dla wielu osób audyt kojarzy się negatywnie, jako rodzaj kontroli, polegającej na szukaniem osób odpowiedzialnych za niekorzystną sytuację firmy, na przykład pod względem finansowym. Tymczasem taki audyt finansowy najczęściej przybiera postać badania, którego celem jest sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe firmy zostało wykonane rzetelnie.

Audytor, czyli kto?

Profesjonalny audyt przeprowadzany jest przez audytora. Audytor (z łac. „auditor” – słuchający) to osoba sprawdzająca (słuchająca), czy dana instytucja bądź firma jest poprawnie zarządzana, na przykład pod względem finansowym czy też marketingowym. Następnie, po dokładnym przeprowadzeniu analizy z działalności danego przedsiębiorstwa, audytor rekomenduje zmiany, które wpłyną na zwiększenie efektywności.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt finansowy?

W literaturze naukowej możemy zapoznać się z wieloma odmianami audytów, ale za jeden z najważniejszych najczęściej uznaje się audyt finansowy, ponieważ to właśnie od finansów przedsiębiorstwa zależy jego przyszłość i rozwój. Co zatem składa się na taki audyt finansowy?
W ramach czynności audytu finansowego przeprowadza się kontrolę między innymi: środków pieniężnych, roszczeń i rozrachunków, kapitałów zasadniczych, funduszy specjalnych czy też windykacji należności. Takie badanie sprawozdania finansowanego także przebiega etapowo – kontroli podlega system ewidencji, sposób rejestracji dokonywanych operacji gospodarczych, rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.

Jak widać działania wykonywane w obrębie audytu finansowego obejmują szereg działań, które są pracochłonne. Warto jednak na nie się zdecydować, bowiem właściwie przeprowadzona rewizja finansowa może diametralnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa, a nierzadko uchronić je również przed poniesieniem kosztowanych start – o ile oczywiście audyt wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości.

Czym powinien charakteryzować się skuteczny audyt finansowy?

Aby audyt finansowy miała sens, musi zostać przeprowadzony rzetelnie, drobiazgowo i sprawnie. Dokładność w tym przypadku ma kluczowe znaczenie, bowiem tylko przy takim podejściu możliwe jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Bardzo ważna jest też kwestia umiejętności szybkiej oceny. Otóż we wstępnej fazie audytu niezwykle ważna jest szybka i fachowa ocena, które dane bądź elementy kontroli są wiarygodne, a więc można na nich polegać.

Comments are closed.